UA-92920604-1 دکتر محمد رضا قائمی جراح دندانپزشک در کرج

ضدعفونی و استریلیزاسیون

پروتزهای دندانی
ژانویه 25, 2017

ضدعفونی و استریلیزاسیون

 

امروزه در دندان پزشکی اکثر وسایل مورد استفاده بیماران یکبار مصرفند وپس ازاستفاده به سطح زباله های عفونی منتقل می شوند و آن دسته ازوسایلی که امکان یکبار مصرف کردن آنها نیست پس از استفاده شسته شده و در مواد ضد عفونی کننده قوی قرار می گیرد. دراین مواد کلیه ویروسها ازجمله ایدز وهپاتیت درعرض یکی دو دقیقه نابود می شوند.
در ادامه مرحله ( قرار گرفتن در مواد ضد عفونی کننده ) که ممکن است چندین ساعت طول بکشد وسایل پس از قرار گرفتن در پکهای مخصوص و بسته بندی کامل بدون درز در دستگاه اتو کلاو قرار می گیرند.
این دستگاه با استفاده ازبخارآب و درمحفظه ای که تحت فشار است مرحله کامل استریلیزاسیون را انجام می دهد . وسایلی که از اتو کلا وخارج می شوند کاملا استریل می دهد. وسایلی که ازاتو کلاو خارج میشوند کاملا استریل شده وعاری از هرگونه میکروبی می باشند.

دانستن این نکته که دندانپزشک و پرسنل یک مطب یا درمانگاه اولین کسانی هستند که درمعرض انتقال عفونت میباشند، رعایت موارد کنترل عفونت بیماری را برای ایشان ازهمه واجب تر می کند و به همین دلیل هم که شده رعایت اصول کنترل عفونت برای این افراد الزامی است ، پس دیگر جای هیچ نگرانی برای مراجعه کنندگانی باقی نمی ماند . آنچه توجه به آن درمراجعه کنندگان به مراکز درمانی واجب است این که دقت داشته باشند از پکهای یکبار مصرف استفاده شده و در حضور ایشان این پک بسته بندی شده باز شود.
این پک شامل : یک سینی استریل، سرسوزن یکبارمصرف،سرساکش یکبار مصرف، پیش بند یکبار مصرف ، سرپواریکبارمصرف، غلاف ساکنش یکبار مصرف ، روکش پوار یکبار مصرف ، سوند و آینه ، پنس فلزی داخل مدیکال پک سبز یا آبی رنگ که جلوی بیمار بایستی باز شود. توربین وآنگل استریل شده داخل مدیکال پک ویک جفت دستکش میباشد.
ضمناً دندانپزشک و پرسنل حتما از وسایل حفاظتی مثل روپوش ، ماسک ، دستکش و شیلد یا عینک استفاده نمایند. مطب های دندانپزشکی بایستی به قدری دررعایت نکات کنترل عفونت دقت نمایند که حتی نیازی به سوال از بیماران در ارتباط با بیماری های عفونی نباشد.