UA-92920604-1 دکتر محمد رضا قائمی جراح دندانپزشک در کرج

Dr. Mohammadreza Ghaemi

dentist


دکتر محمدرضا قائمی در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق به اخذ مدرک دکترای دندانپزشکی شد و از سال ۱۳۸۲ تا کنون در شهر کرج مشغول به فعالیت دندانپزشکی می باشد.
 

در نقشه